.st0{fill:#FFFFFF;}

3 Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp Nhất 

 Tháng Ba 29, 2022

By  Thaoluantaichinh.com

Hiện nay, thủ tục vay tiền cũng là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp sẽ là minh chứng giúp hai bên đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ của chính mình. Vậy bạn đã biết cách viết giấy vay tiền sao cho chuẩn và hợp pháp chưa? Hãy cùng thaoluantaichinh.com tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé.

Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp

Mẫu giấy vay tiền viết tay hợp pháp là một trong những giấy tờ cần thiết của thủ tục vay

Nội dung bài viết

Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp Là Gì?

Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp còn được gọi là hợp đồng vay tiền giữa hai bên là bên vay và bên cho vay với mục đích đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên.

Trong giấy vay phải được thỏa thuận, đồng ý giữa hai bên về số tiền vay, kì hạn vay, lãi suất vay và cam kết trả nợ theo đúng nội dung của hợp đồng.

Giấy vay tiền viết tay được coi là hợp pháp khi được thực hiện bằng văn bản, lời nói, và giấy viết tay,… đồng thời phải đảm bảo các điều kiện sau theo quy định của luật pháp.

 • Các bên cho vay phải tự nguyện, không ép buộc.
 • Công dân có đủ năng lực dân sự, thực hiện hành vi, nghĩa vụ dân sự của mình.
 • Mục đích vay và nội dung trong giấy tờ vay không vi phạm đến những điều cấm của pháp luật.
 • Lãi suất cho vay không được vượt quá lãi suất pháp luật quy định.

Do đó, Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp khi tuân thủ đúng các quy định mà pháp luật đề ra ở trên.

Lợi Ích Khi Viết Giấy Vay Tiền Hợp Pháp

Giấy vay tiền mang lại những lợi ích gì?

4 lợi ích tuyệt vời mà Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp mang lại là:

Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp

 • Đảm bảo quyền lợi cho hai bên tham gia: hai bên sẽ được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Vì thế, sẽ an toàn khi một trong hai bên sẽ không dám vi phạm điều khoản trên giấy vay.
 • Khẳng định sự tin tưởng và uy tín giữa hai bên tham gia.
 • Hạn chế được rủi ro khi một trong hai bên vi phạm nội dung cam kết: Khi có giấy tờ rõ ràng, minh bạch, hai bên sẽ không vi phạm vì nếu làm sai nội dung điều khoản sẽ bị pháp luật trừng phạt.
 • Đây là chứng cứ giải quyết khi một trong hai bên phá vỡ nội dung trên giấy vay: người bị hại có thể kiện tụng, tố cáo người vi phạm hợp đồng điển hình như: chốn nợ, thời vay gian đã quá hạn nhưng không trả nợ, tăng lãi xuất vay gấp mấy lần,…

Như vậy bạn đã nắm rõ được những lợi ích quan trọng của việc viết giấy vay tiền đối với bản thân mình rồi đúng không? Ngay sau đây hãy cũng tham khảo 3 Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp và cực kì đơn giản ngay sau đây nhé.

Với 3 Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp của chúng tôi dưới đây sẽ giúp bạn có một Giấy vay tiền chuẩn chỉnh và vô cùng đơn giản mà bạn dễ dàng viết được.

3 Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp Và Đơn Giản Nhất

Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp Bản 1

Tải File Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp Bản 1: Tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập — Tự Do — Hạnh Phúc

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày…… tháng……. năm………

Tại địa điểm: ………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (Bên cho vay)

Họ và tên: ………………………………………………….

Số CMND/CCCD: ……………………………………………..

Ngày cấp: …………………………………. Nơi cấp: ………………………………………………………

Hộ Khẩu Thường Trú: ………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………

Bên B: (Bên vay)

Họ và tên: ………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ………………………………………………………….

Ngày cấp: …………………………………. Nơi cấp: ………………………………………………………

Hộ Khẩu Thường Trú: ………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………….

Bên A đồng ý cho Bên B vay tiền với nội đung điều khoản như sau:

Số tiền cho vay băng số: …………………………………. VNĐ.

(Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………….)

Mức lãi suất cho vay: ……………………………………………..

Thời điểm thanh toán: ………………………………………………..

 • Thời điểm thanh toán lãi: ………………………………………………………..
 • Thời điểm thanh toán gốc: ………………………………………………………

Phương thức thanh toán: …………………………………………………….

Các nội dung khác (hai bên trao đổiviết đưới đây):

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Cam kết của các bên:

Bên cho vay (Bên A):

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Bên Vay (Bên B)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

  BÊN CHO VAY (Bên A)                                                                  BÊN VAY (Bên B)

      (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp Bản 2

Tải File Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp Bản 2: tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

_______________________________

……………….., ngày …….. tháng …….  năm …….

GIẤY VAY TIỀN

 

Thông tin bên vay

Ông: ………………………………………………….. Sinh ngày: ………………………………………

Hộ Khẩu Thường Trú:

………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:

……………………………………………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số: ……………………………………….

Được công an tỉnh (thành phố) ……………………….. cấp ngày ….. tháng ….. năm …….

Bà: ……………………………………………………… Sinh ngày: ……………………………………….

Hộ Khẩu Thường Trú:

……………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:

……………………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: ……………………………………….

Được công an tỉnh (thành phố) …………….. cấp ngày ….. tháng ….. năm ……

Thông tin bên cho vay:

Ông: …………………………………………. Sinh ngày: ………………………….

Hộ Khẩu Thường Trú:

………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:

……………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số: ……………………………………….

Được công an tỉnh (thành phố) ……………… cấp ngày ….. tháng ….. năm …….

Bà: ………………………………………… Sinh ngày: ………………………..

Hộ Khẩu Thường Trú:

…………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại:

…………………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số: ……………………………………….

Được công an tỉnh (thành phố) ……………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ……

Nội dung vay giữa hai bên

Tài sản vay và lãi suất vay:

Bên cho vay đồng ý cho bên vay vay với số tiền là: ………………………………… VNĐ.

Viết bằng chữ …………………………………………………………………………………….. đồng.

Với lãi suất: ………….. %/tháng, với thời hạn là ……….. tháng.

Bắt đầu từ ngày ……. tháng …….. năm ……… đến hết ngày ….. tháng ….. năm …..

Các thảo luận khác ( hai bên cùng thảo luận rồi cùng đưa ra điều khoản bổ sung)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mục đích vay:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cam kết:

Bên vay:

Ông: …………………………….. và Bà: ……………………………

Cam kết sẽ thanh toán đúng thời hạn theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu vi phạm hợp đồng, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật quy định.

Bên cho vay:

Ông: …………………… và Bà: …………………….

Cam kết tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh nội dung hợp đồng, nếu chúng tôi làm trái nội dung thỏa thuận, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và không nhận số tiền lại số tiền đã cho vay.

       Bên vay                                                                                               Bên cho vay

( Ký, ghi rõ họ, tên)                                                                                    ( Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (kèm dấu) (Nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp Bản 3

Tải File Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp Bản 3: tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                         ……….., Ngày ……. Tháng …….. Năm ………

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm …….., tại địa điểm ………………………….

 …………………………………………….. hai bên chúng tôi gồm:

Bên Vay (Bên A)

Họ và Tên: ……………………………………….. Sinh ngày: ………………………

Hộ Khẩu Thường Trú: ………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….

Số CMND/CCCD: ……………………………….. được cấp ngày ……………….

tại ………………………………………………………..

Bên cho vay (Bên B)

Họ và Tên: ………………………………………. Sinh ngày: …………………….

Hộ Khẩu Thường Trú: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………..

Số CMND/CCCD: ……………………………….. được cấp ngày ……………………

tại ……………………………………………………………………

Trong quá trình thỏa thuận hai bên đã đưa ra các nội dung điều khoản sau:

Điều 1: Số tiền vay:

Qua quá trình trao đổi Bên B đồng ý cho bên A vay với số tiền là: ………………………………. VNĐ.

Viết bằng chữ: ………………………………………………………………………

Điều 2: Thời hạn vay:

Thời hạn vay tối đa mà bên A là ……….tháng, kể từ lúc 2 bên đồng ý kí hợp đồng vay tiền.

Bên B sẽ có trách nhiệm liên lạc với Bên A trước 15 ngày khi thời hạn vay chỉ còn 1 tháng.

Bên A có trách nhiệm báo trước 7 ngày với Bên B khi chuẩn bị trả đủ số tiền vay.

Điều 3: Lãi suất và phương thức cho vay

Bên A chấp nhận và đồng ý với mức lãi suất bên B đưa ra là: …………..%/tháng.

Hình thức cho vay

Tổng số tiền mà Bên A vay của Bên B là: …………………………….. VNĐ và được thanh toán qua phương thức trả: ………………………………………………………….

Điều 4: Một trong hai bên không được thay đổi hay vi phạm nội dung hợp đồng.

Cam Kết

Bên A cam kết sẽ trả lại đầy đủ số tiền vay cộng với lãi xuất hàng tháng cho Bên B trước thời hạn vay mà cả hai bên đã nhất trí. Bên A sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật khi trả nợ quá thời vay và vi phạm nội dung trong hợp đồng.

Bên B cam kết sẽ tuân thủ đúng điều khoản trong hợp đồng, nếu Bên B phá vỡ hay vi phạm nội dung hợp đồng sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật, đồng thời Bên A sẽ không phải trả lại số tiền đã vay. 

    Bên cho vay                                                                                         Bên vay

( Ký, ghi rõ họ, tên)                                                                               ( Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Thật dễ dàng khi bạn đã có 3 Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp được đề cập ở trên.

Đơn giản, ngắn gọn giúp bạn tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo được độ chính xác và hợp pháp là những gì mà bạn đang mong muốn khi áp dụng 3 Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp của chúng tôi.

Hướng Dẫn Viết Giấy Vay Tiền Hợp Pháp Đơn Giản Và Ngắn Gọn Nhất

Về cơ bản, việc viết giấy vay tiền hợp pháp không hề khó khăn và phức tạp. Dựa vào 3 Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp bạn vừa tham khảo ở trên, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết từng thông tin cụ thể để bạn có thể nắm rõ và viết một cách đơn giản nhất.

Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp

Thông tin người vay, bên cho vay

Cung cấp thông tin của bạn và đối tượng cho vay cụ thể: Họ và tên, ngày tháng, năm sinh, hộ khẩu thường trú, CMND/CCCD, sđt,…tất cả đều nằm trong Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp.

Nội dung thỏa thuận

 • Số tiền vay: được ghi rõ cụ thể, rõ ràng bằng số, và bằng chữ.
 • Thời hạn vay: hai bên trao đổi hoặc bên cho vay sẽ đưa ra hạn mức cụ thể, bạn cần chú ý kĩ đến mục này.
 • Lãi suất: Dù có lãi suất là 0%, hay bao nhiêu phần trăm thì nên ghi rõ để tránh gặp nhiều rủi ro.
 • Phương thức thanh toán: thanh toán qua tiền mặt hay thẻ ATM,.. đều phải ghi rõ số tiền, thời gian thanh toán.

Nội dung khác

 • Vi phạm điều khoản vay: ghi rõ phương án giải quyết nếu một trong hai bên vi phạm.
 • Phương thức giải quyết nếu hai bên sảy ra tranh chấp.

Lưu ý: Giấy vay tiền nên có hai bản, mỗi bên một bản và thông tin giấy tờ phải chính xác để đảm bảo được quyền lợi hai bên cũng như hạn chế vi phạm điều khoản giấy vay.

Qua đó, bạn đã có thể viết ra một Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp vô cùng đơn giản và ngắn gọn chỉ với vài thông tin cơ bản.

Nhưng không vì thế mà bạn đã bắt tay vào viết ngay nếu không lưu ý những vấn đề sau. Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp sẽ hoàn chỉnh và đảm bảo nhất khi chính bạn là người viết ra và hoàn thiện nó.

Lưu Ý Trước Khi Viết Giấy Vay Tiền Hợp Pháp

Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp

Trước khi viết Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Phải có sự thống nhất, bàn bạc kĩ về nội dung vay giữa hai bên.
 • Phải viết rõ kì hạn vay giữa 2 bên để tránh trường hợp bên cho vay đòi tiền bất cứ lúc nào.
 • Bên vay sẽ phải trả nợ theo đúng cam kết trong giấy vay tiền.
 • Hai bên sẽ phải đưa ra những mức phạt để đề phòng nếu một trong hai bên vi phạm nội dung thỏa thuận.
 • Giấy vay nên có dấu công chứng, và xác nhận từ xã, để hai bên được bảo vệ về quyền lợi chính mình.

Kết Luận

Qua bài viết 3 Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay Hợp Pháp Và Đơn Giản Nhất, hi vọng bạn có thể dễ dàng viết lên được giấy vay tiền chính xác nhất, đồng thời còn hợp pháp theo quy định pháp luật đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ của chính bản thân bạn.

Tham khảo bài viết:

Bài viết liên quan

Thaoluantaichinh.com


Your Signature

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}